KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

ÜNVAN                                 : VORWERK TURKEY EV ALETLERI LİMİTED ŞİRKETİ

MERSİS NUMARASI        : 0925-0525-8340-0001

ADRESİ                                : Levent Mah. Çamlık Sok. No:19 Beşiktaş/İstanbul

TELEFON                            : (+90) 212 979 25 30 -  0850 255 3000 (Çağrı Merkezi)

E-POSTA                              : info@vorwerk.com.tr

WEB SİTESİ                        : https://thermomix.vorwerk.com.tr

Vorwerk Turkey Ev Aletleri Limited Şirketi olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, başta özel hayatın gizliliği ilkesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri şeffaf bir şekilde aydınlatmak isteriz.

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Vorwerk Turkey Ev Aletleri Limited Şirketi (kısaca “Vorwerk” veya “Veri Sorumlusu”) tarafından https://thermomix.vorwerk.com.tr web sitemizi (kısaca “Site” olarak anılacaktır) ziyaret eden,  0850 255 3000 numaralı Çağrı Merkezi’mizi veya  (+90) 212 979 25 30 numaralı Şirket hattımızı arayan, Site’de bulunan Yardım Merkezi üzerinden destek alan siz değerli kullanıcılarımızı, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmetlerden faydalanan kişileri, müşterilerimizi, potansiyel müşterilerimizi, çözüm ortaklarımızı, işbirliği içinde olduğumuz şirketleri, danışmanlarımızı ve tedarikçilerimizi kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak bilgilendirmek/aydınlatmak amacı ile hazırlanmıştır.

Site üzerinde herhangi bir mobil veya dijital cihaz vasıtasıyla giriş yapan, Çağrı Merkezi’mizi veya  Şirket hattımızı arayan, Site’de bulunan Yardım Merkezi üzerinden destek alan gerçek kişiler ile ürünlerimizin satış, tedarik, teslim, kullanım, onarım, değişim gibi süreçlerinde bulunan gerçek kişiler işbu Aydınlatma metni kapsamında “Kullanıcı” veya “Kullanıcılar” olarak anılacaktır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ NEDENİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) kapsamında, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. Bu anlamda ad, soyad, iletişim bilgileri, tarayıcı çerez (cookie) bilgileri, IP adresi vb. tüm bilgiler kişisel veri sayılmaktadır. Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, kişisel verilerin işlenmesi anlamına gelmektedir.

Kullanıcılara ait kişisel veriler; Site ziyaret edildiğinde ve kullanıldığında, Site kullanımınız sırasında Çerezler (Cookie) vasıtasıyla, telefon numaralarımızı aradığınızda, bu hatlar üzerinden hizmet aldığınızda,  tarafınızca ürün tanıtımı için demo talebi yapıldığında, destek@vorwerk.com.tr veya info@vorwerk.com.tr tarafından ya da e-posta, telefon gibi haberleşme araçları ileulaşıldığında, Site’de yer alan Yardım Merkezi’ni kullandığınızda, tarafımızdan düzenlenen tanıtım, kurs, eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda, şirketimizi ziyaret ettiğinizde, tanıtım talebi ve bülten kaydı alındığında, bir form doldurulduğunda, Vorwerk ile iletişime geçildiğinde otomatik ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü ya da elektronik ortamlarda, KVKK 5. Maddesinde öngörülen şartlar dahilinde gerek Sözleşmelerimizin kurulması, takibi ve yürütülmesi, gerekse, olası hukuki uyuşmazlıklar bakımından delil olarak kullanılması amacıyla meşru menfaatlerimiz doğrultusunda toplanabilmektedir. Şirket merkezimizde güvenlik amacıyla uygun yer ve sayıda kamera ile görüntü kaydı ve telefon görüşmelerinde ses kaydı yapılmakta olup amaca bağlı olarak toplanan veriler KVKK kapsamında adli makamlar ile emniyet güçlerinin talebi hariç üçüncü kişilere aktarılmaz.Hizmetlerimizin etkin şekilde sunulabilmesi ve kalite standartları gereği, iletişim kanalları üzerinden gerçekleştirdiğiniz görüşmeleriniz kayıt altına alınmaktadır.

Kullanıcı’dan alınan kişisel veriler başlıca şunlardır:

 • Kimlik Bilgileri (Ad-soyad, kimlik numarası, doğum tarihi vb)
 • İletişim Bilgileri (Adres, telefon numarası,  E-posta adresi vb)
 • Görsel ve/veya işitsel kayıt bilgileri (fotoğraf, video, ses ve/veya görüntü kaydı)
 • Müşteri İşlem Bilgileri (müşteri ile gerçekleştirilen sesli, yazılı, dijital, görsel işlem kayıtları)
 • Hukuki işlem Bilgileri (sözleşmeler, formlar, politikalar vb)
 • Finans Bilgileri (hesap hareketleri, ödeme işlemleri vb)

 

Kullanıcılar’ın yukarıda belirtilen kişisel verileriyle birlikte, Kullanıcılar’ın, Site’yi kullanımları sırasında IP adresi, genel konum verileri ve site içi hareketleri gibi veriler de otomatik yollarla çerezler ve bilgisayar sistemleri aracılığıyla işlenebilmektedir. Çerezlerle ilgili detaylı bilgiler aşağıdaki bölümlerde verilmiştir. Kullanıcı’nın Site’nin kayıtlı bir kullanıcısı olması veya Site vasıtasıyla herhangi bir işlem gerçekleştirmesi halinde; Vorwerk’in iletişim kanalları üzerinden verilen hizmetlerin sunumu esnasında gerçekleştirdiği işlemler ve faaliyetleri hakkında bilgi toplanır. Bu bilgi, Site’nin ziyaret edilen sayfaları; işlem tipi; görüntülenen, indirilen, paylaşılan veya sağlanan içerik; işlem bedeli; ödeme, nakliyat ve fatura bilgisi ile satın alınan mal ve hizmetlerin cinsi, miktarı ve fiyatı ve Kullanıcı’nın iletişim kurduğu veya işlem gerçekleştirdiği kişileri içerebilir. Kullanıcılar’ın e-posta vasıtasıyla, telefonla, yazı ile veya başka yollarla iletişim kurarak sağladıkları bilgiler toplanmaktadır. Toplanan bilgiler kişisel bilgi oluşturabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kullanıcılar’ın kişisel verileri, kanuni sınırlar çerçevesinde, yalnızca belirli amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla bağlantılı, ölçülü ve sınırlı olmak üzere Vorwerk tarafından hukuka uygun olarak işlenmektedir.

Vorwerk, Kullanıcıların kişisel verilerini;

Hizmet sunmak: Kullanıcılar’ın Site’ye erişimini sağlama esnasında herhangi bir sözleşme ihtiyacı yoktur. Vorwerk, Site’nin kullanımı sebebiyle geçerli olan Kullanım Koşulları’ndan, Kullanıcı ile arasındaki sözleşmelerinden, Site üzerinde yayınlanan politikalardan doğan hak ve yükümlülükleri yerine getirmek, Kullanıcılar’ın Site ve/veya diğer iletişim kanallarımız üzerindeki kullanımlarını gerçekleştirmek, alınan ürün ve/veya hizmetleri Kullanıcılar’a sunmak ve gerektiğinde Vorwerk tarafından Kullanıcı ile iletişime geçilmesini sağlamak, iletişim faaliyetlerini yürütmek, pazarlama faaliyetlerini yürütmek, sözleşme süreçlerini yürütmek,  ürün ve hizmet satın alım süreçlerini yönetmek, sunmak, geliştirmek, ürünler ile ilgili destek hizmetlerini yönetmek, sunum, kurs, eğitim ve destek için uzaktan bağlantı sağlamak, Kullanıcı değerlendirme ve şikayet süreçlerini yönetmek, mevcut ve ileride çıkacak ürün ve hizmetler ile ilgili bilgilendirme yapmak, referans göstermek, müşteri ilişkileri yönetim süreçlerini yönetmek,  kullanım esnasında sağlanan kişisel verilerin ve üyelik kaydı oluşturulması esnasındaki kimlik bilgilerinin doğrulamasını yapmak,

Kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmak: Kullanıcı bilgileri ifşa edilmeden Kullanıcı’nın site içi deneyimlerini zenginleştirmek, Vorwerk tarafından sunulan hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak, Vorwerk raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinde kullanmak, istatistiksel değerlendirmeler yapmak, pazar araştırmalarında bulunmak, yeni ürün ve hizmetleri Kullanıcılar’a tanıtmak ve yine bu amaçlarla veri tabanları oluşturmak,

İnternet, işlem güvenliği sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemleri önlemek: Kullanıcılar’ın Site’yi güvenle kullanabilmesi için gerekli önlemleri almak, Kullanıcılar’ın işlemlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirmesini sağlamak, hile veya dolandırıcılık teşkil eden, güvenlik ihlali oluşturan veya şüpheli ya da yasadışı olan faaliyetleri tespit etmek, engellemek veya soruşturmak, Kullanıcılar ile iletişime geçmek,

Yetkili makamların taleplerini karşılamak: Kanunen yetkili kılınan kurum ve kuruluşlar ile kolluk ve yargı makamlarının görevleri kapsamında yürüttükleri faaliyetler için bilgi ve belge sunmak,

Yasal yükümlülükleri yerine getirmek: Yürürlükteki yasal düzenlemelerin veri işlenmesini zorunlu kılan hükümlerine uyum sağlamak

amaçlarıyla yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun şekilde işlemektedir.

Ayrıca Vorwerk, Kanun uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Kullanıcı’nın ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Kanun’un 5. maddesinde sayılan istisnalar şunlardır:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Kullanıcı ile Vorwerk arasında geçerli olan kullanım koşulları, politika veya sözleşme konusu hizmetlerin sunulması için doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kullanıcı’nın kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Kullanıcı’nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Vorwerk’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

COOK-KEY ÜRÜNÜ, COOKIDOO PLATFORMU VE YARDIM MERKEZİ İLE SİTE ÜZERİNDEN VERİLEN BAĞLANTILAR HAKKINDA ÖZEL BİLGİLENDİRME

Cook-key adlı ürün, Thermomix TM5 markalı ürün kullanıcılarının cookidoo adlı çevrimiçi pişirme platformundan tarifleri doğrudan wi-fi (kablosuz internet bağlantısı) üzerinden TM5'in ekranına göndermelerini sağlayan bir aksesuardır.  Cookidoo adlı çevrimiçi platform, dünya genelinde Thermomix markalı akıllı mutfak aletleri ile hazırlanabilen binlerce tarife internet üzerinden  ulaşabilme imkanı tanıyan ücretli bir üyelik hizmeti sunmaktadır. www.cookidoo.com.tr adlı web platformu ve bu platform üzerinden verilen üyelik hizmetleri dahil tüm hizmetler Vorwerk International & Co. KmG (Verenastrasse 39 8832 Wollerau İsviçre) şirketi (“Vorwerk International”) tarafından sağlanmaktadır. Cookidoo platformu üzerinen sunulan hizmetler ayrı bir üyelik hakkı satın almasını ve üyelik oluşturmasını gerekmektedir. Vorwerk, Vorwerk International ile anlaşma sağlayarak muhtelif zamanlarda kampanyalar düzenleyip cook-key satın alan Alıcı’lar için cookidoo platformu (www.cookidoo.com.tr) üzerinden sağlanan süreli bir üyelik hakkı hediye edebilir. Kullanıcılar’ın cookidoo platformu üzerinden sağlanan hizmetlerden yararlanabilmesi için, www.cookidoo.com.tr adlı platformun kendi kullanım koşullarına tabi olacak şekilde cook-keylerindeki seri numaralarını, e-posta ve diğer kişisel bilgilerini girip üye olmaları gerekmektedir. https://thermomix.vorwerk.com.tr  adlı web sitesi  (“Site”) üzerinden cookidoo platformu ve/veya Yardım Merkezi için link verilebilir. Yardım Merkezi’nin hizmet sağlayıcısı Vorwerk International olup bu platformun kullanımı Yardım Merkezi için Gizlilik Politikası’na tabidir. Kullanıcıların Site’den ayrılmasını ya da üçüncü kişilerin sitelerinden Site’ye ulaşmasını sağlayan bağlantılar olabilir. Bağlantı verilen bu siteler, Vorwerk’in kontrolü altında değildir. Vorwerk, bağlantı verilen sitelerin içeriğinden ve/veya bağlantı verilen sitelerde bulunan herhangi bir bağlantıdan sorumlu değildir. Ayrıca söz konusu üçüncü kişilere ait internet siteleri veya mobil uygulamalar kapsamındaki kullanım koşulları ve gizlilik politikaları, Site’nin kullanım koşulları ve gizlilik politikalarından farklı olabilir. Bu nedenle, üçüncü kişilerin kullanım koşulları ve gizlilik politikalarını ayrıca incelemenizi tavsiye ederiz. Vorwerk, Site üzerindeki herhangi bir erişim veya yönlendirme dolayısıyla uğranılan zarar veya cezadan sorumlu olmayacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel Veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, ilgili mevzuat uyarınca talep edilmesi gibi durumlarda adli makamlar, Kişisel Verileri Koruma Kurumu gibi yetkili kurum, kurul ve kuruluşlar ve/veya ilgili kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilecektir.

Kullanıcılar’ın kişisel verileri, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlardan birinin, üçüncü kişilere aktarımı gerektirmesi halinde; Vorwerk’in çalışanları, iştirakleri, grup şirketleri, Vorwerk’in iş ortakları, hissedarlarıyla, hizmet sağlayıcılarla, Vorwerk’in hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, ortak çalışma yürüttüğü üçüncü gerçek veya tüzel kişilerle, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruşlarıyla, kolluk ve yargı makamlarıyla paylaşılabilecektir. Hizmet sağlayıcılar, Vorwerk adına çevrimiçi projeleri yöneten firmalar, bulut bilişim sağlayıcıları, kargo firmaları, ürün hizmet sağlayıcıları, teknik servis sağlayıcıları, lojistik hizmet sağlayıcıları, hukukçular, finans hizmeti sağlayıcıları, reklam ajansı, anket firması, ürün danışmanları olabilecektir.  Söz konusu paylaşım her hal ve şartta, KVKK’nın “Kişisel verilerin aktarılması” başlıklı 8’inci ve “Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması” başlıklı 9’uncu maddesinde öngörülen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda Kullanıcılar’ın kişisel verileri ancak açık rızaları ile veya Kişisel Verilerin Korunması Kanununda düzenlenen ve yukarıda belirtilen bir hukuki sebebin varlığı halinde aktarılmaktadır. Ayrıca, Kullanıcılar’a ait kişisel veriler, belirtilen üçüncü kişiler ile paylaşılırken sadece gerektiği kadarı ile ve ilgisi kapsamında paylaşılacak olup, paylaşılan üçüncü kişiler tarafından da söz konusu verilerin Kanunun öngördüğü korumaya sahip olması için gerekli önlemler alınır.

Vorwerk kurumsal varlıklar satın alabilecek veya satabilecek ve söz konusu işlemler kapsamında müşteri bilgisi devredilen varlıklardan biri olabilecektir. Site’nin, İnternet yapılandırmasının veya tüm varlıklarının büyük oranda satın alınması durumunda, müşteri bilgisi devredilen varlıklardan biri olabilecektir.

ÇEREZLER (COOKIES)

Çerezler Site’nin Kullanıcı’nın tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalar, çevrimdışı olsa bile Kullanıcı’nın cihazının ana belleğinde saklanır ve çevrimiçi iken kullanıcının site üzerinde daha önceki oturumdan kalan tercihleri ve ayarlarını siteye bildirmek suretiyle sitenin kullanımını Kullanıcı açısından kolaylaştırır. Çerezler, Kullanıcı Site’ye giriş yaptığı andan itibaren otomatik olarak yüklenir. Ancak Kullanıcı dilerse tarayıcı ayarlarından bu metin dosyalarının yüklenmesini engelleyebilir. Ancak çerezlerin engellenmesi durumunda sitenin bazı bölümleri düzgün çalışmayabilir veya kullanıcının ayarları kaydedilmeyebilir.

Çerezler aynı zamanda hangi sayfaya kaç kişinin giriş yaptığı, bir kişinin herhangi bir internet sayfasını kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amaçlarıyla da kullanılmaktadır. Ancak belirtilen bu amaçlar dışında çerezler, kullanıcının ana belleğinde depolanan verilerin alınması gibi amaçlarla kullanılmaz.

Site tarafından yüklenen çerezler veya üçüncü parti çerezleri, Kullanıcılar tarafından diledikleri takdirde tarayıcı üzerinden silinebilir veya engellenebilir. Çerezler ile ilgili ayarlar, tarayıcıların gizlilik bölümünde ilgili ayarlar sekmesi üzerinden değiştirilebilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Vorwerk, elde ettiği kişisel verileri, kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklamaktadır. Bunun dışında kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla saklanan kişisel veriler, yine kanunlarda belirtilen sürelerle saklanır. Ayrıca Kullanıcının temel hak ve özgürlüklerini zedelememek kaydıyla, Vorwerk’in meşru menfaatlerinin gerektirmesi halinde kişisel veriler, bu menfaatlerin gerektirdiği süreler boyunca da saklanabilir.

Kişisel verinin saklanmasını gerektirecek durumların ortadan kalkması halinde kişisel veriler, Kanun’da ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Vorwerk tarafından uygun bir şekilde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ÖNLEM VE TAAHHÜTLER

Vorwerk, Kullanıcılara ait kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde işlenmemesi, kişisel verilere yetkisiz kişiler tarafından erişilmesinin önlenmesi ve belirtilen süreler boyunca gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açısından muhafaza edilebilmesi adına teknik ve idari tedbirleri alır.

Site’de işlem yapılması imkanı tanınması halinde, işlem bilgisi bu bilgilerin ele geçirilmesinin engellenmesine yardımcı olması için kullanılan endüstri standardı Secure Sockets Layer (SSL) bağlantıları kullanılarak şifreli halde İnternet Sitesi’ne ulaşır ve buradan yine aynı şekilde gönderilir. Site, kişisel bilgilere izinli ulaşımı yalnızca Kullanıcılar’a ürün ve hizmet sağlamak amacıyla kişisel bilgilere ulaşmak için meşru amacı olan kişiler ve bu bilgilere ulaşabilmesi için özel olarak yetkilendirilen kişilere özgüler. Tüm bunlarla beraber, İnternet vasıtası ile gönderilmiş olan her e-posta veya gönderinin, iletişim kanalları üzerinden iletilen verilerin izinsiz ele geçirilmesi ihtimalinin olduğu gözetilmelidir.

Kullanıcıların kullandıkları cihazların, hatların ve ağların güvenliğinden Kullanıcılar sorumludur.

Vorwerk, bütün veri güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site’ye ve/veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Vorwerk’in herhangi bir hukuki sorumluluğu olmayacaktır.

Vorwerk, Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamaz ve işleme amacı dışında kullanmaz.

Site ve/veya iletişim kanalları üzerinden başka uygulamalara/internet sitelerine, kanallara bağlantı (“link”) verilmesi halinde, bu bağlantıları kullanan Kullanıcılar söz konusu bağlantı ile ulaştıkları platformların gizlilik politikaları ve içeriklerine tabi olurlar. Vorwerk bu bağlantılara yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

Kullanıcılar, Kanun’un 11. maddesi kapsamında;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurtiçinde/yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

e) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

g) Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

Kullanıcılar, yukarıda yer alan haklarına ilişkin başvuruları, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak gerçekleştirmelidir. Aksi takdirde bu talepleri dikkate alınmayacaktır.

Kullanıcılar, anılan başvuruyu kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemler veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Vorwerk’e iletebileceklerdir:

1) info@vorwerk.com.tr e-posta adresine iletilmesi

2) Levent Mah. Çamlık Sok. No:19 Beşiktaş/İstanbul adresine posta ile gönderilmesi

Yukarıda sayılan yollarla yapılan başvurularda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur:

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu,
 • Vorwerk ile olan ilişkisi

Yukarıda belirtilen posta adresine yapılan başvuru dilekçelerinde de başvuran kişinin ıslak imzası bulunmalıdır.

Vorwerk’e iletilen talepler 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

AYDINLATMA METNİ’NDE DEĞİŞİKLİKLER

Vorwerk, işbu Aydınlatma Metni’nin hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Aydınlatma Metni, Site’de yayınlandığı tarihte, iletişim kanalları üzerinden duyurulduğu tarihte veya Kullanıcı’ya herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

Güvenli ödeme

pay mastercard
pay verifiedbyvisa