İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI

http://www.thermomix.com.tr/ İnternet Sitesi (“İnternet Sitesi”) adresine girdiğiniz için teşekkür ederiz. Levent Mah. Çamlık Sok. No:19 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, 0925-0525-8340-0001 Mersis numaralı Vorwerk Turkey Ev Aletleri Limited Şirketi (“Vorwerk”) tarafından işletilen İnternet Sitesi’ni ve/veya mobil uyumlu uygulamalar, mobil uyumlu internet siteleri, mikro siteler ve alt siteleri kullanmadan önce lütfen işbu şart ve koşulları (“Kullanım Koşulları”) okuyunuz. Kullanım Koşulları İnternet Sitesi’nin her türlü kullanımı için geçerlidir. İnternet Sitesi’nin bir kullanıcı hesabı oluşturulmadan kullanılması hallerinde dahi aşağıdaki Kullanım Koşulları geçerlidir.

Vorwerk zaman zaman Kullanım Koşulları’nı değiştirebilir. Bu nedenle, İnternet Sitesi’ne her giriş yaptığınızda Kullanım Koşulları’nı gözden geçirmeye devam edin. İnternet Sitesi’ni böylesi herhangi bir değişiklik yapıldıktan sonra kullanmanız, Kullanım Koşulları’ndaki değişikliklerin farkında olduğunuzun ve bu değişikliklere uyacağınızı kabul ettiğinizin göstergesidir. Kullanım Koşulları’nı kabul etmek istemezseniz, İnternet Sitesi’ni kullanmayabilirsiniz. 

İnternet Sitesi’ne Erişim

İşbu İnternet Sitesi 18 yaşında veya 18 yaşından büyük kişilerin kullanımına yönelik olarak yapılmış ve bu amaç için tasarlanmıştır. İnternet Sitesi’ni kullanmak ve/veya İnternet Sitesi’ni kullanarak kullanıcı hesabı oluşturmak için 18 yaşında veya daha büyük olmanız ve geçerli bir e-posta adresiniz olması gerekmektedir. 18 yaşından küçük olmanız halinde veliniz veya kanuni vasinizin önceden izin vermiş olması gerekmektedir.

İnternet Sitesi’nde kullanıcı hesabı oluşturmak istemeniz halinde sizden bazı bilgileriniz istenebilecektir. İnternet Sitesi’ne sağlamış olduğunuz tüm bilgilerin tam ve doğru olduğunu kabul etmiş oluyorsunuz.

Kullanım Koşulları’na uymamanız halinde Vorwerk İnternet sitesi kullanıcı hesabınızı askıya alabilecektir.

İnternet Sitesi’nin her an erişilebilir olması için elimizden geleni yapsak da, her koşulda İnternet Sitesi’ne erişebilmenizi garanti etmiyoruz. İnternet Sitesi’ne erişiminiz bakım ve güncellemeler nedeniyle zaman zaman kesilebilir. 

İnternet Sitesi’ni ziyaret ettiğinizde, diğer tüm İnternet sitelerini ziyaret ettiğinizde olduğu gibi, ziyaretiniz ile ilgili kullandığınız tarayıcının cinsi, sunucu adı ve İnternet’e erişim sağladığınız IP adresi (“aol.com” veya “earthlink.net” gibi), İnternet Sitesi’ni ziyaret ettiğiniz tarih ve zaman, İnternet Sitesi tarayıcınızda açıkken ziyaret ettiğiniz diğer sayfalar ve eğer varsa sizi doğrudan İnternet Sitesi’ne getiren İnternet sitesinin İnternet adresi gibi hususları da içerebilecek belirli anonim bilgiler otomatik olarak kaydedilir. Bu bilgiler kişisel bilgi oluşturmaz. Zira ilgili bilgiler aracılığıyla herhangi bir kimlik tespiti yapmak mümkün değildir.

Kişisel Kullanıma Yönelik Ürün ve Hizmetler

İnternet Sitesi’nde tarif edilen ürün ve hizmetler ve bunlara ilişkin olarak sizlere sağlayabileceğimiz herhangi bir numune yalnızca kişisel kullanım içindir. Ürünlerin veya hizmetlerin veya bizden aldığınız numunelerin herhangi birisini doğrudan ya da yeniden satışa sunulmak üzere satamazsınız. Bildirimde bulunarak veya bulunmadan, Kullanım Koşulları’nın ihlaline yol açabilecek olan herhangi bir ürünümüzü veya hizmetinizi tamamen veya kısmen iptal etme veya ürünün miktarını azaltma hakkımızı saklı tutuyoruz.

Satın Alıma İlişkin Politika ve Prosedürler

İnternet Sitesi üzerinden verilen siparişlere ilişkin politika ve prosedürleri görmek için (siparişlerin işlenmesi, nakliye ve işlemden geçme, iade ve değiştirmeler gibi), Ön Bilgilendirme Formu’nu ve/veya Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni inceleyebilirsiniz.

Dayanak Oluşturmama

Vorwerk, İnternet Sitesi yoluyla ulaşılan bilgilerin doğruluğunu sağlamaya çalışsa da; İnternet Sitesi’ndeki ürün tarifleri, renkleri, bilgileri de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olamamak üzere hiçbir bilgi ve materyalin tamlığını, geçerliliğini veya doğruluğunu garanti etmemektedir.

Bağlantılar

Bu İnternet Sitesi’nden ayrılmanızı ya da üçüncü kişilerin sitelerinden bu İnternet Sitesi’ne ulaşmanızı sağlayan bağlantılar olabilir. Bağlantı verilen bu siteler, Vorwerk’in kontrolü altında değildir. Vorwerk, bağlantı verilen bu sitelerin içeriğinden ve/veya bağlantı verilen sitelerde bulunan herhangi bir bağlantıdan sorumlu değildir. Üçüncü kişilerin sitelerine bağlantı verilmesi, herhangi bir bağlantı verilmiş site veya böylesi bir sitede mevcut ürünler ve hizmetler yararına Vorwerk tarafından verilmiş bir onay değildir. İnternet Sitesi, ulaşılabilirliği ve içeriği Vorwerk’in kontrolü altında olmayan dış kaynak ve hizmetler vasıtasıyla ulaşabileceğiniz bağlantılara sahip olduğu sürece; söz konusu bu dış kaynak ve hizmetlere ilişkin her türlü konu, ilgili dış kaynak ve hizmetlere yönlendirilmelidir. Vorwerk, İnternet Sitesi üzerindeki herhangi bir erişim veya yönlendirme dolayısıyla uğranılan zarar veya cezadan sorumlu olmayacaktır.

Kullanıcı İçeriği

Bir veri, metin, yazılım, müzik, ses, fotoğraf, grafik, görüntü, video, mesaj veya başkaca malzemeleri ilettiğinizde, yüklediğinizde, yayınladığınızda, e-posta ile gönderdiğinizde veya başkaca bir şekilde İnternet Sitesi’ne sağladığınızda (“Kullanıcı İçeriği”), söz konusu Kullanıcı İçeriği’nden tamamen sorumlu olursunuz. Kullanıcı İçeriği Vorwerk’in değil, İnternet Sitesi’nde Kullanıcı İçeriği’ni yayınlayanların sorumlu olduğu anlamına gelir. (a) Hukuka ve/veya yürürlükteki mevzuata aykırı, zararlı, tehdit, istismar, taciz, işkence edici, aşağılayıcı, terbiyesiz, müstehcen, hakaret edici, başkalarının gizliliğine müdahale eden, nefret dolu veya ırk ve etnik köken açısından veya başkaca bir şekilde sakıncalı olan; (b) herhangi bir kanun çerçevesinde veya sözleşme veya vekalet ilişkisi çerçevesinde verme yetkisini haiz olmadığınız; (c) yanlış, hatalı veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz; (d) herhangi bir üçüncü kişi tarafından karşılığında tazmin edildiğiniz veya herhangi bir karşılık verdiğiniz veya (e) herhangi bir tarafın herhangi bir patent, marka, ticari sır, telif hakkı veya başkaca tescilli haklarını ihlal eden Kullanıcı İçeriği’nin iletilmesi, yüklenmesi, yayınlanması, e-posta ile gönderilmesi veya başkaca bir şekilde İnternet Sitesi’ne sağlanması ile iştigal etmeyeceğinizi veya başkalarının bunlarla iştigal etmesine destek olmayacağınızı veya onları teşvik etmeyeceğinizi kabul ediyorsunuz. Zincir mektuplar, toplu postalar veya herhangi bir türden “spam” de dahil olmak üzere herhangi bir yazılım virüsü, talep edilmeyen veya izin verilmeyen reklam, istek veya promosyon malzemesini iletmemeyi, yüklememeyi, yayınlamamayı, e-posta ile göndermemeyi veya başkaca bir şekilde sağlamamayı da kabul ediyorsunuz. Ayrıca, (i) herhangi bir kişi veya kuruluşu taklit etmemeyi veya herhangi bir kişi veya kuruluşla bağlantınızı yanlış bir şekilde beyan etmemeyi veya başkaca bir şekilde yanlış tanıtmamayı; (ii) herhangi bir şekilde küçüklere zarar verilmesi de dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü kişiyi, başkasının taciz edilmesinin savunulması da dahil olmak üzere, “gizlice takip etmemeyi” veya başkaca bir şekilde taciz etmemeyi; (iii) herhangi bir Kullanıcı İçeriği’nin menşeini saklamak için üstbilgileri taklit etmemeyi veya tanımlayıcıları başkaca bir şekilde manipüle etmemeyi; (iv) kasten veya kasıtsız olarak tabi olunan herhangi bir ulusal veya uluslararası mevzuatı ihlal etmemeyi veya (v) diğer kullanıcılar hakkında kişisel verileri toplamamayı veya depolamamayı da kabul ediyorsunuz.

İnternet Sitesi’ne iletilen veya İnternet Sitesi’ne konulan Kullanıcı İçeriği’ni desteklemiyoruz veya kontrol etmiyoruz. Bu nedenle, Kullanıcı İçeriği’nin doğruluğunu, bütünlüğünü veya kalitesini garanti etmiyoruz. Vorwerk, hiçbir durumda, bir Kullanıcı İçeriği’ndeki herhangi bir hata veya eksiklik veya iletilen, yüklenen, yayınlanan, e-posta ile gönderilen veya Site aracılığıyla başkaca bir şekilde sağlanan herhangi bir Kullanıcı İçeriği’nin kullanımı neticesinde tarafınızca katlanılan herhangi bir türden zarar veya ziyan da dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir Kullanıcı İçeriği’nin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu olmayacaktır.

Münhasıran kendi takdirimiz doğrultusunda, herhangi bir Kullanıcı İçeriği’ni yayınlamayı reddetme veya kaldırma hakkını (ancak yükümlülüğünü değil) haiz olduğumuzu ve herhangi bir Kullanıcı İçeriği’ni değiştirme, sıkıştırma veya silme hakkını saklı tuttuğumuzu tasdik ediyorsunuz. Yukarıdaki hükmün veya işbu Kullanım Koşulları’nın herhangi başka bir hükmünün genelliğine sınırlama getirmeksizin, işbu Kullanım Koşulları’nı ihlal eden veya başkaca bir şekilde aykırılık teşkil eden herhangi bir Kullanıcı İçeriği’ni kaldırma hakkına sahip bulunuyoruz ve işbu Hüküm ve Şartları ihlal eden veya başkalarının haklarını zedeleyen herhangi bir kullanıcıya ön bildirimde bulunmaksızın hizmet vermeyi reddetme hakkını saklı tutuyoruz.

Fikri Mülkiyet Hakları

İnternet Sitesi yazılar, içerik, yazılım, video, müzik, ses, grafik, fotoğraflar, canlandırmalar, sanatsal çalışmalar, fotoğraflar, isimler, logolar, markalar, hizmet markaları ve diğer materyal de dâhil ancak bunla sınırlı olmamak üzere (“İçerik”); telif hakları, markalar ve/veya diğer mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. İçerik; hem Vorwerk’in sahip olduğu veya kontrolü altında olan içeriği, hem de üçüncü şahısların sahip olduğu veya kontrolü altında olan ve Vorwerk’e lisans tanınan içeriği ifade etmektedir. İnternet Sitesi’ni oluşturan her bir makale, rapor ve diğer unsurlar, fikri mülkiyet konusu teşkil edebilir. İnternet Sitesi’ndeki tüm ek fikri mülkiyet bildirimleri ile kısıtlamalarına uyacağınızı kabul ediyorsunuz.

Vorwerk’in önceden açık yazılı izni olmadan Vorwerk’in markalarını veya ticari unvanlarını kullanamayacağınızı ve bu isim ve markalara ilişkin hiçbir mülkiyet hakkına sahip olmadığınızı kabul ediyorsunuz.

İnternet Sitesi’ne herhangi bir kişi tarafından izinsiz erişim sağlandığı, İnternet Sitesi’nin herhangi bir kişi tarafından izinsiz kullanıldığı veya İnternet Sitesi’nin ya da herhangi bir içeriğinin herhangi bir üçüncü şahsın telif hakkını, markasını, sözleşmesel veya kanuni haklarını ihlal ettiği unsurlarında bilgi sahibi olmanızı takiben Vorwerk’e yazılı bilgi vereceğinizi kabul ediyorsunuz. 

Lisans ve İndirme Hakları

İnternet Sitesi’ni işbu Kullanım Koşulları’na uygun şekilde kullanma ve işbu bölümde belirtilen koşullar kapsamında İnternet Sitesi’ne kullanıcı içeriği yükleme haricinde İnternet Sitesi ve/veya İçerik’e ilişkin hiçbir hak veya lisans elde etmemektesiniz. Bu bölümde belirtilen hususların dışında İnternet Sitesi’nin hiçbir bölümünü kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden derleyemez, ayrıştıramaz, parçalara ayıramaz, dağıtamaz, yayınlayamaz, sergileyemez, uygulayamaz, değiştiremez, İnternet Sitesi’nin hiçbir bölümünde tersine mühendislik gerçekleştiremez ya da İnternet Sitesi’nin hiçbir bölümünü herhangi bir şekilde kötüye kullanamazsınız. Vorwerk, ancak aşağıdaki hususlara uyulması kapsamında indirmeye (download) izin verir:

İndirdiğiniz bölümlerin birden fazla kopyası basılamaz ve bu basılı kopyadan başka kopyalar oluşturulamaz,

İndirilenler ve/veya basılı kopyalar sadece kişisel amaçlar için kullanılır; ticari amaçla kullanılamaz,

İndirilenler ve/veya basılı kopyalar üzerindeki telif hakkına ilişkin uyarılar olduğu gibi korunur ve bu tür yazı ve uyarılara uyulur. Ek olarak, İçerik ya da İçerik’in herhangi bir bölümü, hangi yöntemle olursa olsun (televizyon veya radyo yayını ya da bilgisayar ağı da dâhil olmak üzere), satışa sunulamaz, satılamaz ya da herhangi başka bir yöntemle dağıtılamaz. İnternet Sitesi’nin hiçbir bölümü başka bir İnternet sitesinin bir bölümü olarak gösterilemez. İnternet Sitesi ve içerdiği bilgiler ne şekilde olursa olsun bir veri tabanı oluşturmak için kullanılamaz, İnternet Sitesi’nin tamamı ya da bazı bölümleri tarafınızca veya üçüncü şahıslarca erişim sağlamak adına veya İnternet Sitesi’nin tamamını veya bazı bölümlerini içeren veri tabanı sitelerine dağıtılmak için bütün ya da bölümler halinde veri tabanlarında saklanamaz.

Taahhütte Bulunmama

İnternet Sitesi ve İçerik, mülkiyet haklarının ve üçüncü şahıs haklarının ihlal edilmediği taahhütlerinin de dâhil olduğu ve fakat bunlarla sınırlı olmayan hususlar bakımından, uygulanabilir hukuk uyarınca açık ve/veya örtülü hiçbir taahhüt vermez. Vorwerk, İnternet Sitesi’nde bulunan herhangi bir uygulama için sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmez; İnternet Sitesi’nin kesintisiz veya hatasız çalışacağına, ya da arızaların onarılacağına ilişkin bir taahhütte bulunmaz. Vorwerk, İnternet Sitesi’nin bilgisayarınızla uyumlu olduğuna ya da İnternet Sitesi veya servis sağlayıcısının virüs, solucan ya da “Trojan” içermediğine ilişkin bir taahhütte bulunmamaktadır; bunlardan dolayı uğrayabileceğiniz zararlardan sorumlu değildir. Üçüncü kişiler tarafından oluşturulan içeriklerden Vorwerk sorumlu tutulamaz. Vorwerk ayrıca İnternet Sitesi’ne erişim için kullanılan telefon hat ve ekipmanlarının güvenilirliği veya sürekli ulaşılabilirliğinden sorumlu değildir. 

Bu Kullanım Koşulları, bir tüketici olarak kanundan doğan haklarınızı etkilemez.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

İçerik de dâhil olmak üzere İnternet Sitesi’ni kullanımınızın sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul ediyorsunuz. İnternet Sitesi, Kullanım Koşulları ve İçerik’ten memnun değilseniz İnternet Sitesi’ni kullanımınızı durdurabilirsiniz. 

Kanunlar ve Yönetmelikler

İnternet Sitesi, herhangi bir sebepten dolayı İnternet Sitesi’nin veya İnternet Sitesi’ne erişimin yasaklandığı yerdeki kişilere yönelik değildir. Bu yasaklara tabi olan kişiler İnternet Sitesi’ne erişmemelidir. 

Vorwerk, İnternet Sitesi veya İçerik’in her yerel kanun uyarınca kullanıma uygun olduğu veya bunlara her yerel kanunca cevaz verildiği hususlarını ileri sürmemektedir. İnternet Sitesi’ne erişenler bunu kendi inisiyatifleri ile yapmaktadırlar ve mevzuata uyulması hususunda kendileri sorumludurlar. 

Tazminat

Vorwerk’e, iştiraklerine, bağlı şirketlerine, çalışanlarına, temsilcilerine, tedarikçilerine veya acentelerine yöneltilen iddia, dava veya benzeri herhangi bir talep aşağıdaki durumlardan kaynaklandığında ya da aşağıdaki durumlarla bağlantılı olarak oluştuğunda;

 • İnternet Sitesi’ni kullanımınız,
 • Kullanım Koşulları’nın tarafınızca ihlal edilmesi,
 • İnternet Sitesi’nin sizin tarafınızca kullanılmasının;
  • Herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet hakkını ya da kişilik hakkını ihlal etmesi,
  • İftira ya da karalama niteliği taşıdığı veya üçüncü bir kişiyi yaraladığı ya da ona zarar verdiği iddiası gibi herhangi bir hukuka aykırılık iddiasi,
 • İnternet Sitesi’nden herhangi bir unsuru silmeniz, İnternet Sitesi’ne herhangi bir unsur eklemeniz, İnternet Sitesi’nde herhangi bir unsuru değiştirmeniz ya da İnternet Sitesi’ni izinsiz kullanımınız,
 • İşbu Kullanım Koşulları dâhilinde tarafınızca verilmiş taahhütleri ihlal etmeniz

üçüncü şahıslar tarafından Vorwerk’e, iştiraklerine, bağlı şirketlerine, çalışanlarına, temsilcilerine ve acentelerine yöneltilen iddia, dava veya benzeri herhangi bir talebe ilişkin Vorwerk’i, iştiraklerini, bağlı şirketlerini, çalışanlarını, temsilcilerini ve acentelerini savunmayı ve bunları tazmin etmeyi kabul ediyorsunuz.

Kullanım Koşulları’nın bu bölümünde İnternet Sitesi’nin sizin tarafınızca kullanımınıza yapılacak atıfların, üçüncü kişilerin İnternet Sitesi’ne sizin bilgisayarınızı kullanmak suretiyle erişmesi hallerini de kapsadığı kabul edilecektir. Üçüncü kişilerin iddiaları, eylemleri, talebi veya açtığı davalar ile ilgili veya bunlardan doğan tüm masraflara, zararlara veya harcamalara (vekalet ücretleri de dâhil) ilişkin olarak Vorwerk’i, iştiraklerini, bağlı şirketlerini, çalışanlarını, temsilcilerini ve acentelerini tazmin etmeyi kabul ediyorsunuz.

Kullanım Koşulları’nın Feshi

İşbu Kullanım Koşulları siz veya Vorwerk tarafından haklı nedene bağlı olarak ya da olmayarak her zaman feshedilebilir. Kullanım Koşulları’nın Vorwerk tarafından feshedilmesi halinde Vorwerk kayıt esnasında belirttiğiniz adresinize e-posta mesajı göndererek sizi bu hususta bilgilendirecek ve bu e-posta mesajının aktarımından itibaren bir saat içinde ilgili e-posta mesajını aldığınız varsayılacaktır. Fesih o zaman etkili olacaktır. E-posta adresinizde meydana gelecek değişiklikler hususunda bizi bilgilendirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Kullanım Koşulları’nı info@vorwerk.com.tr e-posta adresine bir e-posta mesajı göndererek feshedebilirsiniz.  Feshi takiben İnternet Sitesi’nden elde edilmiş tüm İçerik ve İçerik kopyaları imha edilmelidir.

İnternet Sitesi Değişiklikleri

Vorwerk, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, İnternet Sitesi’nin herhangi bir unsurunun içeriği veya teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahip olduğunu kabul ediyorsunuz. Bu değişikliklerin sizin İnternet Sitesi’ne erişim yapamamanız ile sonuçlanabileceğini de ayrıca kabul ediyorsunuz. 

Bilginin Geri Bildirimi ve Aktarımı

Bu İnternet Sitesi yoluyla aktarılan her türlü bilgi gizlidir ve Vorwerk’e aittir. Bu İnternet Sitesi’ne veya İnternet Sitesi’nden hukuka aykırı, tehditkâr, hakaret ve iftira edici, müstehcen, tahrik edici veya pornografik materyal veya kanun önünde herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğa neden olabilecek herhangi bir materyal aktarımı yasaktır.    

Vorwerk’in kimliğinizi belirtmemek koşuluyla demografik bilgileriniz ile İnternet Sitesi’ni kullanımınıza ilişkin bilgileri kullanabileceğini ve/veya yürürlükteki yasalar ile izin verilen şekilde açıklayabileceğini kabul etmektesiniz. 

Bölünebilirlik ve Feragat

İşbu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz bulunması halinde, o hükmün geçersizliği Kullanım Koşulları’nın diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecek; geri kalan hükümler aynı güce ve etkiye sahip olmaya devam edeceklerdir. Bu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmünden feragat edilmesi ilgili hükümden ya da diğer hükümlerden sürekli olarak feragat edileceği anlamına gelmemektedir. 

Tüm Sözleşme

Kullanım Koşulları bu konuda aramızdaki sözleşmenin tümünü teşkil eder ve bundan önceki tüm anlaşmaların ve sözleşmelerin (yazılı ya da sözlü) yerine geçer. Bu maddedeki hiçbir husus tarafların hileden doğan sorumluluklarını sınırlamak ya da engellemek için işletilmeyecektir.

Üçüncü Kişilerin Hakları

Bu Kullanım Koşulları’ndaki hiçbir husus bu Kullanım Koşulları’nın ya da Kullanım Koşulları ile bağlantılı olan herhangi bir anlaşmanın bir şartını zorla uygulamak adına üçüncü kişilere (bu sözleşmede isim, sınıf, tanım ya da başka bir şekilde bahsedilse bile, bir yarar ya da hak sağlamaya hizmet etmemektedir. 

Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

Kullanım Koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve taraflar İstanbul (Çağlayan) Adliyesi mahkemeleri ve icra dairelerinin münhasıran yetkili olduğunu kabul etmektedirler.

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak İnternet Sitesi’nin tamamının veya bir kısmının kopyalanması kesinlikle yasaktır.

Vorwerk, İnternet Sitesi’ni ziyaret etmenizden ve size şirketimiz ve ürünlerimiz ile ilgili bilgi vermekten memnuniyet duyar.

Fikri Mülkiyet Hakları

İnternet Sitesi yazılar, içerik, yazılım, video, müzik, ses, grafik, fotoğraflar, canlandırmalar, sanatsal çalışmalar, fotoğraflar, isimler, logolar, markalar, hizmet markaları ve diğer materyal de dâhil ancak bunla sınırlı olmamak üzere (“İçerik”); telif hakları, markalar ve/veya diğer mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. İçerik; hem Vorwerk’in sahip olduğu veya kontrolü altında olan içeriği, hem de üçüncü şahısların sahip olduğu veya kontrolü altında olan ve Vorwerk’e lisans tanınan içeriği ifade etmektedir. İnternet Sitesi’ni oluşturan her bir makale, rapor ve diğer unsurlar, fikri mülkiyet konusu teşkil edebilir. İnternet Sitesi’ndeki tüm ek fikri mülkiyet bildirimleri ile kısıtlamalarına uyacağınızı kabul ediyorsunuz.

Vorwerk’in önceden açık yazılı izni olmadan Vorwerk’in markalarını veya ticari unvanlarını kullanamayacağınızı ve bu isim ve markalara ilişkin hiçbir mülkiyet hakkına sahip olmadığınızı kabul ediyorsunuz.

İnternet Sitesi’ne herhangi bir kişi tarafından izinsiz erişim sağlandığı, İnternet Site’sinin herhangi bir kişi tarafından izinsiz kullanıldığı veya İnternet Sitesi’nin ya da herhangi bir içeriğinin herhangi bir üçüncü şahsın telif hakkını, markasını, sözleşmesel veya kanuni haklarını ihlal ettiği unsurlarında bilgi sahibi olmanızı takiben Vorwerk’e yazılı bilgi vereceğinizi kabul ediyorsunuz. 

Lisans ve İndirme Hakları

İnternet Sitesi’ni işbu Kullanım Koşulları’na uygun şekilde kullanma ve işbu bölümde belirtilen koşullar kapsamında İnternet Sitesi’ne kullanıcı içeriği yükleme haricinde İnternet Sitesi ve/veya İçerik’e ilişkin hiçbir hak veya lisans elde etmemektesiniz. Bu bölümde belirtilen hususların dışında İnternet Sitesi’nin hiçbir bölümünü kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden derleyemez, ayrıştıramaz, parçalara ayıramaz, dağıtamaz, yayınlayamaz, sergileyemez, uygulayamaz, değiştiremez, İnternet Sitesi’nin hiçbir bölümünde tersine mühendislik gerçekleştiremez ya da İnternet Sitesi’nin hiçbir bölümünü herhangi bir şekilde kötüye kullanamazsınız. Vorwerk, ancak aşağıdaki hususlara uyulması kapsamında indirmeye (download) izin verir:

İndirdiğiniz bölümlerin birden fazla kopyası basılamaz ve bu basılı kopyadan başka kopyalar oluşturulamaz,

İndirilenler ve/veya basılı kopyalar sadece kişisel amaçlar için kullanılır; ticari amaçla kullanılamaz,

İndirilenler ve/veya basılı kopyalar üzerindeki telif hakkına ilişkin uyarılar olduğu gibi korunur ve bu tür yazı ve uyarılara uyulur. Ek olarak, İçerik ya da İçerik’in herhangi bir bölümü, hangi yöntemle olursa olsun (televizyon veya radyo yayını ya da bilgisayar ağı da dâhil olmak üzere), satışa sunulamaz, satılamaz ya da herhangi başka bir yöntemle dağıtılamaz. İnternet Sitesi’nin hiçbir bölümü başka bir İnternet sitesinin bir bölümü olarak gösterilemez. İnternet Sitesi ve içerdiği bilgiler ne şekilde olursa olsun bir veri tabanı oluşturmak için kullanılamaz, İnternet Sitesi’nin tamamı ya da bazı bölümleri tarafınızca veya üçüncü şahıslarca erişim sağlamak adına veya İnternet Sitesi’nin tamamını veya bazı bölümlerini içeren veri tabanı sitelerine dağıtılmak için bütün ya da bölümler halinde veri tabanlarında saklanamaz.

Taahhütte Bulunmama

İnternet Sitesi ve İçerik, mülkiyet haklarının ve üçüncü şahıs haklarının ihlal edilmediği taahhütlerinin de dâhil olduğu ve fakat bunlarla sınırlı olmayan, uygulanabilir hukuk uyarınca açık ve/veya örtülü hiç bir taahhüt vermez. Vorwerk, İnternet Sitesi’nde bulunan herhangi bir uygulama için sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmez; İnternet Sitesi’nin kesintisiz veya hatasız çalışacağına, ya da arızaların onarılacağına ilişkin bir taahhütte bulunmaz. Vorwerk, İnternet Sitesi’nin bilgisayarınızla uyumlu olduğuna ya da İnternet Sitesi veya servis sağlayıcısının virüs, solucan ya da “Trojan” içermediğine ilişkin bir taahhütte bulunmamaktadır; bunlardan dolayı uğrayabileceğiniz zararlardan sorumlu değildir. Üçüncü kişiler tarafından oluşturulan içeriklerden Vorwerk sorumlu tutulamaz. Vorwerk ayrıca İnternet Sitesi’ne erişim için kullanılan telefon hat ve ekipmanlarının güvenilirliği veya sürekli ulaşılabilirliğinden sorumlu değildir. 

Bu Kullanım Koşulları, bir tüketici olarak kanundan doğan haklarınızı etkilemez.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

İçerik de dâhil olmak üzere İnternet Sitesi’ni kullanımınızın sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul ediyorsunuz. İnternet Sitesi, Kullanım Koşulları ve İçerik’ten memnun değilseniz İnternet Sitesi’ni kullanımınızı durdurabilirsiniz. 

Kanunlar ve Yönetmelikler

İnternet Sitesi, herhangi bir sebepten dolayı İnternet Sitesi’nin veya İnternet Sitesi’ne erişimin yasaklandığı yerdeki kişilere yönelik değildir. Bu yasaklara tabi olan kişiler İnternet Sitesi’ne erişmemelidir. 

Vorwerk, İnternet Sitesi veya İçerik’in her yerel kanun uyarınca kullanıma uygun olduğu veya bunlara her yerel kanunca cevaz verildiği hususlarını ileri sürmemektedir. İnternet Sitesi’ne erişenler bunu kendi inisiyatifleri ile yapmaktadırlar ve mevzuata uyulması hususunda kendileri sorumludurlar. 

Tazminat

Vorwerk’e, iştiraklerine, bağlı şirketlerine, çalışanlarına, temsilcilerine, tedarikçilerine veya acentelerine yöneltilen iddia, dava veya benzeri herhangi bir talep aşağıdaki durumlardan kaynaklandığında ya da aşağıdaki durumlarla bağlantılı olarak oluştuğunda;

İnternet Sitesi’ni kullanımınız,

Kullanım Koşulları’nın tarafınızca ihlal edilmesi,

İnternet Sitesi’nin sizin tarafınızca kullanılmasının

a. Herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet hakkını ya da kişilik hakkını ihlal etmesi,

b. İftira ya da karalama niteliği taşıdığı veya üçüncü bir kişiyi yaraladığı ya da ona zarar verdiği iddiası,

İnternet Sitesi’nden herhangi bir unsuru silmeniz, İnternet Sitesi’ne herhangi bir unsur eklemeniz, İnternet Sitesi’nde herhangi bir unsuru değiştirmeniz ya da İnternet Sitesi’ni izinsiz kullanımınız,

İşbu Kullanım Koşulları dâhilinde tarafınızca verilmiş taahhütleri ihlal etmeniz,

Üçüncü şahıslar tarafından Vorwerk’e, iştiraklerine, bağlı şirketlerine, çalışanlarına, temsilcilerine ve acentelerine yöneltilen iddia, dava veya benzeri herhangi bir talebe ilişkin Vorwerk’i, iştiraklerini, bağlı şirketlerini, çalışanlarını, temsilcilerini ve acentelerini savunmayı ve bunları tazmin etmeyi kabul ediyorsunuz.

Kullanım Koşulları’nın bu bölümünde İnternet Sitesi’nin sizin tarafınızca kullanımınıza yapılacak atıfların, üçüncü kişilerin İnternet Sitesi’ne sizin bilgisayarınızı kullanmak suretiyle erişmesi hallerini de kapsadığı kabul edilecektir. Üçüncü kişilerin iddiaları, eylemleri, talebi veya açtığı davalar ile ilgili veya bunlardan doğan tüm masraflara, zararlara veya harcamalara (vekalet ücretleri de dâhil) ilişkin olarak Vorwerk’i, iştiraklerini, bağlı şirketlerini, çalışanlarını, temsilcilerini ve acentelerini tazmin etmeyi kabul ediyorsunuz.

Kullanım Koşulları’nın Feshi

İşbu Kullanım Koşulları siz veya Vorwerk tarafından haklı nedene bağlı olarak ya da olmayarak her zaman feshedilebilir. Kullanım Koşulları’nın Vorwerk tarafından feshedilmesi halinde Vorwerk kayıt esnasında belirttiğiniz adresinize e-posta mesajı göndererek sizi bu hususta bilgilendirecek ve bu e-posta mesajının aktarımından itibaren bir saat içinde ilgili e-posta mesajını aldığınız varsayılacaktır. Fesih o zaman etkili olacaktır. E-posta adresinizde meydana gelecek değişiklikler hususunda bizi bilgilendirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Kullanım Koşulları’nı destek@vorwerk.com.tr e-posta adresine bir e-posta mesajı göndererek feshedebilirsiniz.  Feshi takiben İnternet Sitesi’nden elde edilmiş tüm İçerik ve İçerik kopyaları imha edilmelidir.

İnternet Sitesi Değişiklikleri

Vorwerk, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, İnternet Sitesi’nin herhangi bir unsurunun içeriği veya teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahip olduğunu kabul ediyorsunuz. Bu değişikliklerin sizin İnternet Sitesi’ne erişim yapamamanız ile sonuçlanabileceğini de ayrıca kabul ediyorsunuz. 

Bilginin Geri Bildirimi ve Aktarımı

Bu İnternet Sitesi yoluyla aktarılan her türlü bilgi Gizlilik Politikası’na tabidir ve Vorwerk’e aittir. Bu İnternet Sitesi’ne veya İnternet Sitesi’nden hukuka aykırı, tehditkâr, hakaret ve iftira edici, müstehcen, tahrik edici veya pornografik materyal veya kanun önünde herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğa neden olabilecek herhangi bir materyal aktarımı yasaktır.    

Vorwerk’in kimliğinizi belirtmemek koşuluyla demografik bilgileriniz ile İnternet Sitesi’ni kullanımınıza ilişkin bilgileri kullanabileceğini ve/veya açıklayabileceğini kabul etmektesiniz. 

Bölünebilirlik ve Feragat

İşbu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz bulunması halinde, o hükmün geçersizliği Kullanım Koşulları’nın diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecek; geri kalan hükümler aynı güce ve etkiye sahip olmaya devam edeceklerdir. Bu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmünden feragat edilmesi ilgili hükümden ya da diğer hükümlerden sürekli olarak feragat edileceği anlamına gelmemektedir. 

Tüm Sözleşme

Burada sağlananın dışında, bu Kullanım Koşulları aramızdaki sözleşmenin tümünü teşkil eder ve bundan önceki tüm anlaşmaların ve sözleşmelerin (yazılı ya da sözlü) yerine geçer. Bu maddedeki hiçbir husus tarafların hileden doğan sorumluluklarını sınırlamak ya da engellemek için işletilmeyecektir.

Üçüncü Kişilerin Hakları

Bu Kullanım Koşulları’ndaki hiçbir husus bu Kullanım Koşulları’nın ya da Kullanım Koşulları ile bağlantılı olan herhangi bir anlaşmanın bir şartını zorla uygulamak adına üçüncü kişilere (bu sözleşmede isim, sınıf, tanım ya da başka bir şekilde bahsedilse bile) bir yarar ya da hak sağlamaya hizmet etmemektedir. 

Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

Kullanım Koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve taraflar İstanbul Çağlayan mahkemeleri ve icra dairelerinin münhasıran yetkili olduğunu kabul etmektedirler.

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak İnternet Sitesi’nin tamamının veya bir kısmının kopyalanması kesinlikle yasaktır.

Vorwerk, İnternet Sitesi’ni ziyaret etmenizden ve size şirketimiz ve ürünlerimiz ile ilgili bilgi vermekten memnuniyet duyar.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Levent Mah. Çamlık Sok. No:19 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Vorwerk Turkey Ev Aletleri Limited Şirketi (“Vorwerk”), http://www.thermomix.com.tr/  İnternet Sitesi ve diğer ortak olunan ilgili İnternet siteleri, mobil uyumlu uygulamalar ve mobil uyumlu İnternet siteleri, mikro siteler ve alt siteler (“İnternet Sitesi”) aracılığıyla elde edilen bilgilere ilişkin kabul ettiği ilkeler hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla işbu Gizlilik Politikası’nı yayınlamaktadır. 

İşbu Gizlilik Politikası’na ilişkin kabulünüz ile, aşağıda açıklayacağımız şartlar çerçevesinde sizinle ilgili söz konusu bilgilerin bu Gizlilik Politikası uyarınca toplanmasına, depolanmasına, kullanılmasına, transfer edilmesine ve açıklanmasına rıza göstermekte ve bu Gizlilik Politikası’na tabi olduğunuzu kabul etmektesiniz.  

Vorwerk, Türk hukukunda kabul edilmiş olan kişisel verilerin korunmasına dair düzenlemelere uygun olarak hareket etmeyi ve bu açıdan her bir üyenin  Vorwerk tarafından kayıt edilen kendi kişisel bilgilerine erişme, bu bilgilerle ilgili bilgilendirilme, bu bilgileri değiştirme, bilgilere ekleme yapma veya bilgileri iptal etme ve bu bilgilerin kullanılıp kullanılmadığını sorma hakkı bulunduğunu taahhüt etmektedir. Kişisel veriler yalnızca ilgili kişilerin açık bir şekilde kabulü üzerine işleme alınabilir.

 • Her bir üyenin, kişisel verileri üzerindeki hakları aşağıdaki gibidir:
 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi ve kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme durumlarında, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

 

Bilgi Toplama

İnternet Sitesi’ni ziyaret ettiğinizde, diğer tüm İnternet sitelerini ziyaret ettiğinizde olduğu gibi, ziyaretiniz ile ilgili kullandığınız tarayıcının cinsi, sunucu adı ve İnternet’e erişim sağladığınız IP adresi (“aol.com” veya “earthlink.net” gibi), İnternet Sitesi’ni ziyaret ettiğiniz tarih ve zaman, İnternet Sitesi tarayıcınızda açıkken ziyaret ettiğiniz diğer sayfalar ve eğer varsa sizi doğrudan İnternet Sitesi’ne getiren İnternet sitesinin İnternet adresi gibi hususları da içerebilecek belirli anonim bilgiler otomatik olarak kaydedilir. Bu bilgiler kişisel bilgi oluşturmaz. Zira ilgili bilgiler aracılığıyla herhangi bir kimlik tespiti yapmak mümkün değildir.

Kişisel Veri

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Örneğin ad, soyadı, adres, telefon/faks numarası, sosyal güvenlik numarası, e-posta adresi veya İnternet sitesine sağlamış olduğunuz ve kimliğinizi açığa çıkaran herhangi bir bilgidir. 

İnternet Sitesi siz sağlamadıkça size ilişkin herhangi bir kişisel veriyi toplamayacaktır. Bundan dolayı, İnternet Sitesi’nin size ilişkin herhangi bir kişisel veriyi edinmesini istememeniz halinde bu bilgileri İnternet Sitesi’ne sağlamayınız. İnternet Sitesi’ni size ilişkin kişisel veri sağlamadan da ziyaret edip gezebilirsiniz. Size ilişkin kişisel verileri sağlamayı da seçebilirsiniz ki bu kişisel bilgiler ancak aşağıda açıklanacağı şekilde muhafaza edilebilecektir. İnternet Sitesi aşağıdaki yöntemlerle kişisel bilgilerinizi toplayabilir: 

Kayıt Formları – Size bir promosyona katılma,  İnternet Sitesi’nin kayıtlı kullanıcısı olma veya başka bir site vasıtasıyla Vorwerk’e ilişkin bilgi alma şansı teklif edildiğinde, bunlara sitedeki kayıt formunu doldurmak sureti ile başvurmalısınız. Bu form; isminiz, e-posta adresiniz, ev/iş adresiniz, telefon numaranız, ilgi alanlarınız, ürün kullanımınız ve/veya gizli kişisel şifre de dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmayabilecek kişisel bilgiler girilmesini talep edecektir. İşlemler ve Faaliyet –İnternet Sitesi’nin kayıtlı bir kullanıcısı olmanız veya İnternet Sitesi vasıtasıyla herhangi bir işlem gerçekleştirmeniz halinde; İnternet Sitesi’ndeyken gerçekleştirdiğiniz işlemler ve sitedeki faaliyetiniz hakkında bilgi toplar. Bu bilgi, İnternet Sitesi’nin ziyaret etmiş olduğunuz sayfaları; işlem tipi; görüntülediğiniz, indirdiğiniz veya sağladığınız içerik; işlem bedeli; ödeme, nakliyat ve fatura bilgisi ile satın almış olduğunuz mal ve hizmetlerin cinsi, miktarı ve fiyatı ve kendileriyle iletişim kurduğunuz veya işlem gerçekleştirdiğiniz kişiler veya tüzel kişiler de dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmayan hususları içerebilir.

E-posta ve diğer isteğe bağlı iletişimler - İnternet Sitesi ile ayrıca e-posta vasıtasıyla, İnternet sitemiz vasıtasıyla, telefonla, yazı ile veya başka yollarla iletişim kurmayı tercih edebilirsiniz. Söz konusu yollar ile sağlanan bilgileri topluyoruz. Toplanan bu bilgiler kişisel bilgi oluşturabilmektedir.

Web sitemizin çeşitli noktalarında, YouTube API Hizmetlerini kullanarak YouTube'dan içerik yerleştiriyoruz. YouTube, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'nın bir hizmetidir. Gömülü YouTube içeriği bulunan bir sayfayı ziyaret ettiğinizde ve bir video oynatıldığında, cihazınız ile YouTube sunucuları arasında bir bağlantı kurulur. IP adresiniz, web sitemizin URL'si ve varsa IP adresiniz YouTube'a daha fazla bilgi iletir ve izninizle çerezleri kullanır. Aynı anda Google'da oturum açtıysanız, bilgiler YouTube üye hesabınıza atanacaktır. Sitemizi ziyaret etmeden önce üye hesabınızdan çıkış yaparak bunu engelleyebilirsiniz.

Kişisel verilerin Google tarafından işlenmesine ilişkin bilgiler burada bulunabilirsiniz. YouTube'un kullanım koşulları burada bulunabilirsiniz.

Bilgi Kullanımı

İnternet Sitesi vasıtasıyla toplanmış olan kişisel bilgiler öncelikli olarak aşağıda belirtilen amaçlar için kullanabilecektir: 

Kullanıcıların kimliğinin belirlenip doğrulanmasına yardımcı olunması; kullanıcıların hesaplarının veya üyeliklerinin başlatılması, muhafaza edilmesi, yönetilmesi ve bunlara hizmet sağlanması; komutların işlenmesi, icra edilmesi veya bunlara hizmet sağlanması veya ve ilgili iletişim unsurlarının gönderilmesi; kullanıcılara hizmet ve destek sağlanması; İnternet Sitesi’nin, kullanıcıların tercihlerine göre uyarlanması da dâhil olacak şekilde geliştirilmesi; kullanıcılara ürün ve hizmet güncellemeleri, promosyona dair bildirim ve teklifler ile Vorwerk ve bağlı şirketlerine dair bilgi sağlanması ; sorularınıza, yorum ve talimatlarınıza cevap verilmesi.

Sistemlerin güvenliğinin ve bütünlüğünün muhafaza edilmesi

İnternet Sitesi, sunucusu tarafından otomatik olarak toplanan anonim gezinme bilgisini öncelikli olarak İnternet Sitesi’nin yönetilmesi ve geliştirilmesi için kullanır. İnternet Sitesi ayrıca reklamcılar, potansiyel iş ortakları ve Vorwerk, üçüncü kişilere İnternet Sitesi ile ilgili bilgi sağlamak amacıyla toplu anonim bilgiyi kullanabilir. Kullanılabilecek bu bilgiler kişisel bilgi oluşturmamaktadır.

Bilgilerinizin Yurt İçinde Aktarımı ve Yurt Dışına Aktarılması

İnternet Sitesi üzerinden sizlere sunulan hizmetlerin bir parçası olarak, ibraz ettiğiniz bilgiler Vorwerk şirketlerinden kişiler veya hizmet sağlayıcıları (örneğin Vorwerk adına çevrimiçi projeleri yöneten site yöneticileri) ve/veya iş ortakları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerle paylaşılabilir ya da Türkiye dışındaki ülkelere aktarılabilir veya bu ülkelerde saklanabilir ve kullanılabilir. 

Örnek verecek olursak; sunucularımızdan herhangi birinin muhtelif zamanlarda Türkiye dışında bir ülkede yer alması veya hizmet sağlayıcılarımızdan birinin Türkiye dışında bir ülkede yer alması halinde bu durum meydana gelebilir. Dünyanın diğer ülkelerinde yer alabilecek diğer eşdeğer ulusal kurumlarla da bu bilgileri paylaşabiliriz. Bu bilgilerin, Türkiye’ninkine benzer veri koruma kanunları olmayabilir. Bilgilerinizi Türkiye dışına bu şekilde aktarmamız halinde, gizlilik haklarınızın, bu gizlilik politikasında genel hatları çizildiği şekilde korunmaya devam etmesini sağlamak için her türlü önlemi alacağız.

İnternet Sitesi’ni Türkiye dışındayken kullanmanız halinde, bilgileriniz sizlere ilgili hizmetleri sağlamak amacıyla Türkiye dışına aktarılabilir. 

Kişisel bilgilerinizi sunmakla, bilgilerinizin Türkiye dışında yukarıda anlatıldığı şekilde aktarılmasını, saklanmasını, kullanılmasını veya işleme alınması kabul etmektesiniz.

Bilginin Açıklanması

İnternet Sitesi, Vorwerk ile herhangi bir bağlantısı olmayan 3. kişilere size ilişkin doğrudan pazarlamada kullanılması amacıyla kişisel bilgi sağlamaz. Vorwerk, İnternet Sitesi’nin muhafaza edilmesi ve işletilmesine yardımcı olması amacıyla veya işin yürütülmesine ilişkin çeşitli sebeplerle Vorwerk ile herhangi bir bağlantısı olmayan şirketlerden hizmet alabilecektir. Bu şirketler sözü geçen amaçlara hizmet edecek şekilde kişisel bilgilerinize erişebilirler . Vorwerk ayrıca kişisel bilgilerinizi mahkeme çağrısı, idari talep veya soruşturma veya kanun altında düzenlenmiş benzeri hukuki gereklilikler kapsamında açıklayabilir. 

Vorwerk kurumsal varlıklar satın alabilecek veya satabilecek ve söz konusu işlemler kapsamında müşteri bilgisi devredilen varlıklardan biri olabilecektir. İnternet Sitesi’nin, İnternet yapılandırmasının veya tüm varlıklarının büyük oranda satın alınması durumunda, müşteri bilgisi devredilen varlıklardan biri olabilecektir.

Çocukların Mahremiyeti

İşbu İnternet Sitesi 18 yaşında veya 18 yaşından büyük kişilerin kullanımına yönelik olarak yapılmış ve bu amaç için tasarlanmıştır. İnternet Sitesi, 18 yaşının altında olduğunu bildiği hiçbir kişi için hesap veya üyelik başvurusu onaylamayacak, hesap veya üyelik kurmayacak veya bunları muhafaza etmeyecektir. İnternet Sitesi 18 yaşın altındaki çocuklardan kişisel bilgi talep etmemekte veya kişilerin 18 yaşının altında olduğunun farkında olarak kişisel bilgileri toplamamaktadır. 18 yaşının altında olduğunu belli eden veya İnternet Sitesi’nin 18 yaşının altında olduğuna inanması için sebep bulunan kişilerden bilgi toplandığının anlaşılması halinde, İnternet Sitesi bu bilgiyi sistemden silecektir. 

Herhangi bir çocuğun velisi veya kanuni vasisi çocuğun bilgilerinin İnternet Sitesi’nden silinmesini talep edebilir. Bunun gerçekleştirilebilmesi için bizimle destek@vorwerk.com.tr e-posta adresi vasıtasıyla irtibata geçmeniz ve ilgili bilgilerin silinmesi isteğinizi bize iletmeniz gerekecektir. Lütfen söz konusu mesajınızda silinmesinin talep edildiği hesapla bağlantılı olan e-posta adresini belirtiniz.

Çerezler ve Reklamlar

İnternet Sitesi’nin sunucusu veya bu siteyi işletmesi amacıyla desteği alınan şirketlerin sunucuları İnternet Sitesi’ni kullanmanızı sağlamak ve deneyiminizi kişiselleştirmek amacıyla bilgisayarınıza “çerez” yerleştirebilirler. 

 “Çerez”, bilgisayarınıza bir ağ sunucusu vasıtasıyla gönderilebilen ve daha sonra tarayıcınız tarafından bilgisayarınızın sabit diskine kaydedilebilecek küçük bir bilgi parçasıdır. Çerezler İnternet Sitesi ziyaretiniz sırasında bilgisayarınızın İnternet Sitesi tarafından tanınmasını sağlar ve çevrimiçi deneyiminizin sizin için uyarlanmış olmasına ve sizin için daha kullanışlı hale gelmesine yardımcı olur. Çerezler ayrıca kullanıcıların sisteme daha verimli giriş yapabilmeleri, işlem geçmişlerini takip edebilmeleri ve oturumlar arasında bilgilerin saklanması ile ilintili olarak fayda gösterirler. Çerezlerden toplanan bilgiler İnternet Sitesi’nin fonksiyonunun geliştirilmesinde de kullanılabilir. Bu İnternet Sitesi’nde yer alabilecek reklamcılar ve/veya diğer içerik sağlayıcıları da bu İnternet Sitesi tarafından gönderilmeyen çerezler kullanabilirler. 

Bu gibi reklam veya içerik “kişiselleştirilmiş” reklamlar veya kullanıcıların ilgisini çekebilecek başka mesajlar sağlanması için işbu İnternet Sitesi’nin kullanıcılarının ilgilerini takip edip hedefleyen çerezler içerebilirler. Vorwerk’in bu çerezlere ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Çoğu İnternet tarayıcısı (Microsoft Internet Explorer, Safari ve Firefox gibi) çerez aldığınızda veya çerezlerin gönderilmesini engellemeyi dilediğinizde sizi uyarabilecek özelliklere sahiptir. Bununla beraber çerezleri geçersiz kılmanız halinde, bu İnternet Sitesi’nin bazı kişiselleştirilmiş fonksiyonlarını kullanamayabilirsiniz.

Dışarıya Verilen Bağlantılar

İnternet Sitesi, İnternet Sitesi’nde içerik sunan reklamcılar veya 3. kişi içerik sağlayıcılarınki de dâhil olacak şekilde başka İnternet sitelerine bağlantılar içerebilir. Vorwerk’in, diğer İnternet sitelerinin gizlilik uygulamaları veya içeriklerine dair bir sorumluluğu olmadığı hususunu bilgilerinize sunarız. İnternet Sitesi’nden hyperlink vasıtasıyla ulaşılabilen İnternet siteleri çerez kullanıyor olabilirler. Vorwerk, başka İnternet sitelerine kişisel bilgilerinizi sağlamadan önce bu siteler tarafından sağlanmış gizlilik ilkelerini okumanızı önermektedir. 

Güvenlik

İnternet Sitesi kişisel bilgileri korumak amacıyla fiziksel, elektronik ve usuli korumalar içermektedir. Sitede işlem yapılması imkanı tanınması halinde, işlem bilgisi bu bilgilerin ele geçirilmesinin engellenmesine yardımcı olması için kullanılan endüstri standardı Secure Sockets Layer (SSL) bağlantıları kullanılarak şifreli halde İnternet Sitesi’ne ulaşır ve buradan yine aynı şekilde gönderilir. İnternet Sitesi, kişisel bilgilerinize izinli ulaşımı yalnızca size ürün ve hizmet sağlamak amacıyla kişisel bilgilerinize ulaşmak için meşru amacı olan kişiler ve bu bilgilere ulaşabilmesi için özel olarak yetkilendirmiş olduğunuz kişilere özgüler. Tüm bunlarla beraber, İnternet vasıtası ile göndermiş olduğunuz her e-posta veya gönderinin izinsiz ele geçirilmesi ihtimalinin var olduğu hususunu bilgilerinize sunarız.

İrtibat

Gizlilik uygulamalarımızla ilgili görüşlerinizi belirtmek veya kişisel bilgilerinizle ilgili herhangi bir soru sormak için bizimle irtibat kurmak isterseniz, irtibat sayfamız üzerinden iletişime geçebilirsiniz. 

Güvenli ödeme

pay mastercard
pay verifiedbyvisa